english nederlands

Communicado

De eerste keer

Als Communicado de eerste keer wordt opgestart is er nog geen inhoud. Die moet eerst worden toegevoegd, op maat gemaakt voor één bepaalde gebruiker. Alle rubrieken en onderwerpen die die gebruiker zou willen gebruiken moeten erin zitten.

De nieuwe, op maat gemaakte, inhoud moet door iemand worden toegevoegd aan een nieuw document. Misschien, indien mogelijk, door de gebruiker zelf. Of, waarschijnlijker, door iemand anders. Iemand die dicht bij de uiteindelijke gebruiker staat. Een familielid, een bekende, of een therapeut.

Voor een snelle start kan er door Communicado een voorbeeld-document worden gemaakt. Dit bevat een beperkt aantal rubrieken en items, met als doel om met Communicado vertrouwd te raken.

Ga door met de volgende stap om een voorbeeld-document te maken:

© 2018, effenix